Nerez plošinový vozík sklopný-- 4420024


Nerez plošinový vozík sklopný-- 4420024

Kód produktu: 4420024

Plošinový vozík v celonerezovém provedení se sklopným madlem.

Naše cena: 6 114 Kč

Běžná cena: 6 437 Kč

Uvedená cena bez DPH

dostupnost do 5 dnů

Celková cena: 6 114 Kč
ks

Balení

 

Nerez plošinový vozík sklopný-- 4420024

Nový plošinový vozík v celonerezovém provedení se sklopným madlem.
Madlo lze snadno sklopit a tím šetøit potøebné místo ve Vašich provozech, nebo pøi pøepravì ..
(snadné a rychlé sklopení uvolnìním fixaèní brzdy nohou) Vozík je vybaven ètyømi odolnými
pogumovanými koleèky o 100mm (2x otoèná a brzdìná). Úložný prostor 610x480mm umožòuje
využití vozíku také na pøevoz bìžných velikostí termoportù, nebo pøepravek 600x400 .