Jak nakupovat

Tento internetový obchod je zaměřen na profesionální gastronomii. 

Je určen pouze pro právnické a fyzické osoby podnikajíci v ČR a SR na IČO.
Doprava u zboží  je odstupňovaná dle hmotnosti zboží a vycházi z ceníku přepravní společnosti TopTrans . 
Doprava u zboží do 30 kg je za 109,-  Všechny ceny v našem e-shopu jsou bez DPH. Není v našich silách u veškerého zboží navádět přesnou hmotnost. Cena za dopravu u zboží nad 30 a nad 50 kg Vám bude potvrzena e-mailem. Proto není-li v kartě zboží uvedena hmotnost a jedná se o nad 50 kg (lednice, pece, roboti, konvektomaty, myčky ...) považujte cenu dopravy v košíku za orientační,

 

Způsob platby:

Dobírkou: platí se přepravci nebo poště při předání zboží

 

Platbu převodem z účtu : zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Jakmile je objednané zboží pro Vás připraveno, je Vám zaslána emailem proforma faktura, na základě které provedete převod. Dodávka čeká na výpis z účtu nebo na potvrzení o převodu. Platby převádějte na pouze na číslo účtu uvedené na faktuře. 
(u vybraného druhu zboží je navíc při použití tohoto způsobu platby doprava ZDARMA) viz logo dodávky

Platba kartou při osobním odběru: účtujeme poplatek 3% z celkové ceny


U většiny zboží jsou realizovány dodávky do 5 max do 10 pracovních dnů v případě delší doby dodání z důvodu náhlého vyprodání zásob vás budeme informovat emailem.


 

Dobírky na SLOVENSKO : nakoupíte v Kč a zaplatíte v Eurech aktuálním kursem v den dodání

I. Vytvoření objednávky pro nové zákazníky

Nakupujete-li v našem e-shopu poprvé, proveďte prosím REGISTRACI.
Nákup můžete také provést i bez registrace !!!!

  

II. Jste-li již registrován-na proveďte prosím PŘIHLÁŠENÍ.

V položce TELEFON prosím uvádějte vaše tel. číslo, na kterém vás zastihne především přepravní služba nejlépe mobilní.
Při každém přidání zboží do košíku se zobrazí i jeho předchozí obsah. Pokračovat v nákupu  můžete pomocí kliku na tlačítko "ZPĚT" . Po naplnění Košíku pokračujte klikem na tlačítko"KOUPIT" Zde doplňte fakturační údaje a dodací adresu je-li odlišná.
A způsob dodání. Cena za dopravu nad limit se odečte následně. V poznámce můžete doplnit dotaz či jinou informaci pro prodejce.(způsob fakturace..)  Klikem na "POKRAČOVAT" zkontrolujte všechny zadané informace.
Tlačítkem "KOUPIT"  zboží objednáte.

Obratem dostanete do všeho emailu automatické potvrzení objednávky / kupní smlouvy. .
V okamžiku, kdy náš obchodník zpracuje vaši objednávku, obdržíte e-mailem potvrzení Vaší objednávky. Toto potvrzení je závislé na pracovní době , která je od 9:00 do 16:00 hodin.

Storno objednávky Pokud to dovolují stornopodmínky provozovatele, je možné již vytvořenou, případně i odeslanou objednávku stornovat e-mailem  nebo jste/li registrováni ve vašem účtu.

III. Popisy jednotlivých funkcí a příkazů

Přihlášení patříte-li mezi již registrované zákazníky - v tomto virtuálním obchodu jste již nakupoval a máte své přihlašovací jméno a heslo - proveďte Přihlášení jako první krok před vytvářením objednávky.
Nechcete-li být registrován, proveďte svou objednávku v našem obchodě a při jejím odesílání budete požádáni o identifikační údaje bez nutnosti registrace.

IV. Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém nebo kamenném obchodě (dále jen obchodě) ( www.gastro24.cz )  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu, faxem nebo poštou jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7.PŘEVZETÍ ZÁSILKY

 • Zásilku Vám standardně doruci náš smluvni přepravce PPL následujici pracovní den v rozmezi 8-18 hodin. V případě nezastižení Vám zanechá zaměstnanec spol. PPL oznámení a balik se pokusi dorucit ještě jednou následujici pracovní den.
  Cestu zasilky lze sledovat na internetu na webove strance www.ppl.cz po zadani jejiho cisla (11cislic)
 • Převzetí a reklamace :Při převzeti zásilky od řidice si zkontrolujte celistvost a neporušenost obalu.
  V případě, že je obal nějakym způsobem poškozen, uveďte stručně a čitelně tuto informaci do přepravního listu.  Zásilku je tak mozno převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.
  Obsah zasilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání.  Skryté vady je mozné ohlásit do 2 dnu po převzetí zásilky vyplněním formulaře zápisu o škodě na reklamačním oddělení příslusného depa nebo na http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace
  Zároveň nás také kontaktujte : GCX s.r.o. * Havlickova 868 *Valasske Mezirici 75701 * www.gcx.cz/adresa.htm 
 • Po vyplnění a odesláni formuláře společnosti PPL Vás bude kontaktovat pracovnik reklamačního oddělení PPL, ktery přijede případ zadokumentovat do 5 pracovnich dni. Bude vyžadovat předlozeni poškozeného zbozi a přepravni obal, ktere jsou nezbytnou podminkou uznani reklamace. Vase fotodokumentace je vitana. 

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží reklamujte přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace. Není-li seznam uveden reklamujte zboží na naší adrese. (http://www.gastro24.cz/html/kontakt-19.html)

3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese http://www.gastro24.cz/html/kontakt-19.html

4. Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu nebo vhodně zabaleny (nikoli dobírkou!) Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.  Dále viz reklamační řád.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1.Informace pro spotřebitele

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, které jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení tohoto provozního řádu pro provoz našeho internetového obchodu nelze vykládat tak, že práva, jež ze zákona náleží spotřebitelům, poskytujeme i těm, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti.
 
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu pokud se jedná o dodávku audio a video nahrávek nebo software, pokud porušil jejich originální obal.
 
Toto právo nelze zaměňovat s právem vyplývajícím z odpovědnosti za vady. Lhůta 14 ti dnů je určena pro zrušení smlouvy a vrácení zboží, které je bez vad. Pokud spotřebitel obdrží vadné zboží, musí ho reklamovat a domáhat se svých práv plynoucích z odpovědnosti za vady. Reklamační řízení je upraveno v reklamačním řádu.
 
V případě využití práva na odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit vše, co podle ní dostaly. Spotřebitel je povinen vrátit dodané zboží kompletní, tak jak mu bylo dodáno. Prodávající je povinen vrátit zaplacenou kupní cenu. V případě, že zboží bude poškozeno či opotřebeno, čímž bude snížena jeho hodnota, může se prodávající domáhat po spotřebiteli uhrazení rozdílu mezi hodnotou dodaného zboží a hodnotou zboží vráceného po odstoupení od smlouvy.
 
V případě, že se spotřebitel (nikoliv právnická či podnikající fyzická osoba) rozhodne využít svého práva od smlouvy odstoupit musí odstoupení oznámit ve shora uvedené lhůtě 14 dnů.

Zboží musí být vráceno na adresu provozovny provozovatele uvedenou v Kontaktech.
 
Vyjádření prodejce, zda s odstoupením od smlouvy souhlasí bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. V případě souhlasného stanoviska bude spotřebiteli v této lhůtě rovněž vrácena kupní cena a bude vystaven a spotřebiteli zaslán dobropis na zboží s žádostí o podpis dobropisu a jeho zaslání zpět na adresu prodejce.

Zboží "na dobíku" nepřijímáme !!!. 
.
Částka za poštovné a dopravu se nevrací. Je-li zboží zasláno vrámci akce "doprava zdarma při platbě předem" (tedy není-li doprava přikoupi zboží fakturována) je cena vráceného zboží ponížena o cenu dopravy, kterou by jinak kupující zaplatil při běžném objednání. Vyžádá-li si objednatel vrácení peněz jiným způsobem než převodem na účet, bude mu naučovan příslušný poplatek spojený s touto platbou.
 
Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

1.) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2.) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3.) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

E. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě. Některé typy zboží jsou dodávány s originálním záručním listem, jež je nepotvrzen. Po zkontrolování úplnosti dodávky a odzkoušení funkčnosti je nutné odeslat záruční list zpět do GCX s.r.o., k potvrzení. Záruční list bude potvrzen ke dni doručení poštovní zásilky společnosti.

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) Na e-mailovou adresu provozovatele.

b) Poštou na adresu provozovatele.

c) Reklamačním formulářem - faxem

d) Osobním doručením.

e) Řešit s externím servisním střediskem.

Kupující je povinen :

a) Uvést číslo faktury

b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list)

d) Odeslat reklamované zboží na adresu provozovatele.

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne po obdržení vráceného zboží o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Ke každému zboží je přikládána faktura , která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky je uvedena v daňovém dokladu. Není-li uvedena, platí délka záruky 12 měsíců Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 

b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, kabelů a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu či faktury a přesný popis závad, konfigurace a četnost výskytu.

c) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,

e) Záruční podmínky ke kávovarům:

Záruční doba začíná běžet ode dne uvedení zboží do provozu oprávněnou servisní organizací prodávajícího. V případě, že kupující si neobjedná u prodávajícího uvedení zboží do provozu, za číná běžet záruční doba ode dne převzetí zboží kupujícím.

Při uplatnění záruky je nezbytné předložit oprávněné servisní organizaci prodávajícího spolu se záru čním listem kopii prodejního dokladu kone čnému zákazníkovi.


3. Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží nebo v popisu jednotlivých pater, případně přímo dodavatel

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 10 2008. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.