Elektická smažící pánev


Elektická smažící pánev

Kód produktu: 7099990

Teplá line - volně stojící zařízení - elektická smažící pánev EP-40

Naše cena: 34 851 Kč

Běžná cena: 36 685 Kč

Uvedená cena bez DPH

Dostupnost do 3 dnů

Celková cena: 34 851 Kč
ks
 

Elektická smažící pánev

Elektrická smažící pánev EP-40 ruční ovládaná, snadno výklopná a určena k rùzným druhùm úpravy ideální pro smažení a vaření. Vhodná do řady gastro provozù (jídelny, bufety, malé restaurace).
Zařízení je urceno k montáži do podlahy.
Pánev je vyrobena z nerezavìjící oceli se zaoblenými vnitřními okraji.
Opláštění a konstrukce je vyrobena z nerez oceli AISI 304. Vše řešeno
pro dlouhou životnost a snadné řeštìní dle HACCP. Díky výklopnému
systému je velmi snadné ji vyèistit a tím výraznì snížit èas potřebný
k èistìní.
Teplota je øízena nastavitelným termostat, který umožòuje tepelnou
úprava od 50°C do 275°C. Pánev je vybavena bezpeènostním termostatem,
který pánev automaticky vypne pøi dosažení teploty 290°C
a neumožòuje spuštìní pánve pøi vyklopení.
Pánev a víko je v izolovaném provedení pro lepší tepelnou údržnost,
rychlejší tepelnou pøípravu a výraznou úsporu energie.
Pánev je uzemnìna, kabely bezpecnì umístìny mimo pracovní prostor
(zadní panel pánve). Stojina pánve je navržena tak, aby umožnila
vkládat nádoby optimálnì až pod vyklopenou pánev.
Technická data :
rozmìr varné plochy 0,25m2
objem pánve 37,5 litrù
umožòuje smažit až 100 stakù/h.
stupeò ochrany proti vodì IP 21
regulace výkonu 1,25/2,5/5kW
optimální rozložení výkonu
kontrolka chodu
stavitelná výška nohou
tøída I. ochrany pøed úrazem
elektrickým proudem

   

Přiložené soubory

7099990